OSP Lachowice

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Ratujemy i uczymy ratować

9 marca 2018r. ratownicy naszej jednostki udali się na zaproszenie dyrekcji Szkoły Podstawowej w Lachowicach

aby nauczyć najmłodsze klasy tj. dzieci z klas 1 – 3, podstawowych działań z Pierwszej Pomocy.

Mali ratownicy uczyli się jak wezwać pogotowie ratunkowe, prowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową

oraz jak ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.

Bardzo cieszy fakt, że tak małe jeszcze dzieci miały tak rozbudowaną wiedzę z zakresu wyżej wymienionych czynności

oraz, że chciały ćwiczyć udzielanie pierwszej pomocy.