OSP Lachowice

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Nasz Zarząd

Zarząd OSP Lachowice

Mariusz Hutniczak – Prezes
Mateusz Juryta – Wiceprezes
Mateusz Trzpiot – Naczelnik
Szymon Kliś– Z-ca naczelnika
Grzegorz Hutniczak – Skarbnik
Michał Pająk – Sekretarz
Mateusz Elżbieciak – Gospodarz
Sylwia Elżbieciak – Kronikarz
Jan Kachel – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Andrzej Ponikwia – Przewodniczący
Grzegorz Sołtysik – W-ce przewodniczący
Piotr Kubielas – Sekretarz