OSP Lachowice

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Nasz Zarząd

Zarząd OSP Lachowice

Stanisław Burczak – Prezes
Ireneusz Bogacz – Wiceprezes
Mariusz Hutniczak – Naczelnik
Krystian Kubieniec – Z-ca naczelnika
Andrzej Jamróz – Skarbnik
Ewa Dyduch – Sekretarz
Ryszard Dyduch – Gospodarz
Mateusz Elżbieciak – Kronikarz
Mateusz Trzpiot – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Andrzej Ponikwia – Przewodniczący
Grzegorz Sołtysik – W-ce przewodniczący
Piotr Kubielas – Sekretarz