OSP Lachowice

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Nasz Zarząd

Zarząd OSP Lachowice

Mariusz Hutniczak – Prezes
Mateusz Juryta – Wiceprezes
Mateusz Elżbieciak – Naczelnik
Marcin Mikołajczyk– Z-ca naczelnika
Grzegorz Hutniczak – Skarbnik
Anna Siwiec – Sekretarz
Jan Kachel – Gospodarz
Sylwia Elżbieciak – Kronikarz
Mateusz Trzpiot – Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

Andrzej Ponikwia – Przewodniczący
Artur Sobański – W-ce przewodniczący
Piotr Kubielas – Sekretarz