OSP Lachowice

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Zaproszenie

Mamy zaszczy zaprosić na

Podbabiogórskie Zawody Ratowniczo Gaśnicze Lachowice 2015

Pod patronatem wójta gminy Stryszawa Rafała Lasek.

Plakat