OSP Lachowice

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

20 lutego 2016 roku odbyło się w OSP Lachowice walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Z zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas komendant ZOG ZOSP RP w Stryszawie dh. Michał Szwed, przedstawiciel KP PSP w Suchej Beskidzkiej kpt. Marcin Gąska, wójt gminy Stryszawa Rafał Lasek, sołtys sołectwa Lachowice dh. Grzegorz Krawczyk, radny powiatu Suskiego Jan Banaś, radna gminy Stryszawa Anna Trybała, radny gminy Stryszawa Józef Pochopień prezes ZOG ZOSP RP w Stryszawie dh. Marian Łaciak, prezes ZOP ZOSP RP w Suchej Beskidzkiej dh. Tadeusz Gancarz.

10372558_845364942241810_6363319177780979288_n
Po przedstawieniu sprawozdań z działalności przez prezesa, naczelnika, skarbnika oraz komisji rewizyjnej, walne zebranie udzieliło absolutorium zarządowi OSP Lachowice za miniony rok.
Następnym punktem zebrania była dyskusja, gdzie od zaproszonych gości usłyszeliśmy wiele ciepłych słów, pochwał i podziękowań za współprace w minionym roku.

12729107_845364925575145_1128505617350801125_n
Głównym punktem walnego zebrania były wybory nowego zarządu, komisji rewizyjnej, delegatów na Zjazd Oddziału Gminnego oraz przedstawicieli do Zarządu Oddział Gminnego.
Skład nowego zarządu przedstawia się następująco:
-prezes dh. Stanisław Burczak
-wiceprezes-naczelnik dh. Mariusz Hutniczak
-wiceprezes dh. Ireneusz Bogacz
-zastępca naczelnika dh. Krystian Kubieniec
-skarbnik dh. Andrzej Jamróz
-sekretarz dh. Ewa Dyduch
-gospodarz dh. Ryszard Dyduch
-kronikarz dh. Mateusz Elżbieciak
-członek zarządu dh. Mateusz Trzpiot
Skład komisji rewizyjnej:
-przewodniczący komisji dh. Andrzej Ponikwia
-wiceprzewodniczący dh. Grzegorz Sołtysik
-sekretarz dh. Piotr Kubielas
Delegaci na ZOG ZOSP RP:
-dh. Stanisław Burczak
-dh. Mariusz Hutniczak
-dh. Józef Pochopień
-dh. Grzegorz Sołtysik
Przedstawiciele do ZOG ZOSP RP:
-dh. Stanisław Burczak
-dh. Andrzej Jamróz

1982084_845365048908466_3881185888288425114_n

12734169_845364968908474_7258432029561615475_n

12742085_845365002241804_3519685290788663389_n