OSP Lachowice

Bogu na chwałę, ludziom na ratunek

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017

27 stycznia 2018r. w remizie OSP Lachowice odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2017.

Po przywitaniu gości czyli Wójta gminy Stryszawa pana Rafała Lasek, radnych gminy Stryszawa pani Anny Trybała i dh. Józefa Pochopień, radnego Powiatu Suskiego pana Jana Banaś, członka Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh. Mariana Łaciaka, sekretarz Gminnego oddziału ZOSP RP pani Grażyny Świerkosz i przedstawiciela Komendanta KP PSP w Suchej Beskidzkiej a zarazem Komendanta Gminnego ZOSP RP mł. asp. Michała Szweda rozpoczęliśmy Walne Zebranie.

Zebranie otworzył prezes OSP Lachowice dh. Stanisław Burczak a na przewodniczącego zebrania wybrany został dh. Józef Pochopień.

W części sprawozdawczej przedstawili sprawozdania :

  • Z działania zarządu – dh. Stanisław Burczak
  • Sprawozdanie finansowe – dh. Andrzej Jamróz
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej – dh. Andrzej Ponikwia
  • Obszerne sprawozdanie operacyjne przedstawił naczelnik dh. Mariusz Hutniczak.

Nasza Jednostka w roku 2017 wyjeżdżała ok. 80 razy w tym 43 razy alarmowo, co jest największym wynikiem w powiecie, biorąc pod uwagę jednostki OSP poza KSRG. Uczestniczyliśmy w licznych zawodach, szkoleniach, pokazach. Lista wydarzeń w których braliśmy udział i których byliśmy organizatorem jak co roku była imponująca a ich ilość z roku na rok się powiększa.

Jako najważniejsze wydarzenie dla OSP Lachowice, została przedstawiona jedynych takich w Polsce

III PODBABIOGÓRSKICH ZAWODÓW

RATOWNICZO – GAŚNICZYCH

Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań udzieliliśmy zarządowi absolutorium za rok 2017.

Następnie nastąpiło ślubowanie nowych członków MDP OSP Lachowice oraz OSP Lachowice.

Zarząd postanowił także nagrodzić statuetkami najaktywniejszych członków naszej Jednostki. Byli to :

  • dh. Michał Pochopień
  • dh. Szymon Kliś
  • dh. Grzegorz Mikołajczyk
  • dh. Marcin Mikołajczyk